Egenin Oregno Liquid

Antibiyotikler uzun yıllar hayvanlar için iştah açıcı olarak ve hastalıklardan koruma maksadlı olarak kullanılagelmiştir. Ancak, antibiyotiklerin yemlerde kullanımının bakteri direncini artırdığı, hayvan gıdalarında kalıntı bıraktığının tespiti ile kullanımı yasaklanmıştır.
Antibiyotik kullanımının yasaklanmasının ardından dikkatler doğal kökenli antibiyotik etkili esansiyel yağlara in çevrilmiştir.
Bunlardan en etkilisi Kekik yağıdır. Dünya Kekik yağı üretiminin %85’i Türkiye’de yapılmaktadır. Bunun tek sebebi ege bölgesinde yetiştirilen kekiklerin yüksek oranda carvacrol ve tymol etken maddelerini içermesidir.

Kategoriler: Etiketler: , ,

Egenin Oregano Liquid

Antibiyotikler uzun yıllar hayvanlar için iştah açıcı olarak ve hastalıklardan koruma maksadlı olarak kullanılagelmiştir. Ancak, antibiyotiklerin yemlerde kullanımının bakteri direncini artırdığı, hayvan gıdalarında kalıntı bıraktığının tespiti ile kullanımı yasaklanmıştır.
Antibiyotik kullanımının yasaklanmasının ardından dikkatler doğal kökenli antibiyotik etkili esansiyel yağlara in çevrilmiştir.
Bunlardan en etkilisi Kekik yağıdır. Dünya Kekik yağı üretiminin %85’i Türkiye’de yapılmaktadır. Bunun tek sebebi ege bölgesinde yetiştirilen kekiklerin yüksek oranda carvacrol ve tymol etken maddelerini içermesidir.

Bakteri öldürücü etki: İzmir kekiği üzerine yapılmış araştırmaların %90 maalesef Türkiye dışında yapılmıştır. Bilimsel araştırma sonuçlarına göre İzmir kekiği düşük dozlarda alınsa bile (insan için günde 200 mg.) bakteriler üzerinde oldukça etkindir.
İzmir Kekiğinden elde edilen esansiyel yağlar aynen antibiyotiklerde olduğu gibi bakteri öldürücü etkisini bakteri hücre duvarını parçalayarak, delikler açmakta ve içeri iyonlar sızdırarak göstermektedir. Böylece bakteri ATP sentezi inhibe edilmekte ve enerji üretemeyen bakteri ölmektedir.

Oregano esansiyel yağının aşağıdaki bakterilere etkili olduğu yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Pasteurella multocida

Streptococcus feacalis

Streptococcus agalactiae

Vibrio coli

Corynebacterium pyogenes

Treponema hyodisaenteriae

Enterobacter aerogenes

Streptococcus uberis

Proteus rettgeri Salmonella spp.

Proteus vulgaris

Proteus mirabilis

Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa

Cryptosporidiae spp.

Streptococcus pyogenes anim.

C Erysipelothrix insidiosa

Mycobacterium tuberculosis

Aspergilus spp. Mucor spp.

Eimeria spp. Candida spp.

       Anti-oksidan etki: Oregano esansiyel yağının serbest redikalleri nötralize ederek Antioksidan etki gösterdiği bilinmektedir. (ROS reaktif oksijen çeşitleri üzerine etki)
Oregano yağındaki etken madde olan Polifenol serbest redikaller üzerine etki ederek bağırsak hücrelerindeki oksidasyonu engellemektedir. Stres durumlarında aşırı artan serbest redikaller oregano yağındaki etken maddelerce bağlanmaktadır.
       Antifungal etki: Oregano yağında bulunan etken maddelerin mantarlar üzerine etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu etki mantar üremesini engelleme şeklindedir.  Oregano esansiyel yağının bir çok koksidiya türü üzerine etkili olduğu bildirilmiştir.
       İştah üzerine olumlu etkisi: Oregano yağı kendine has özel kokusu ile hayvanları yeme çekmekte ve iştah açıcı etki göstermektedir.
       Antiparaziter etki: Oregano esansiyel yağı sindirim sistemindeki parazitlere yaşama şansı vermemektedir.  Sürekli Oregano esansiyel yağı kullanılan hayvanlarda sindirim sistemi                    parazitlerine rastlanılmamıştır.
      Yangı giderici etki: Oregano esansiyel yağının insanlar üzerine yapılan denemelerinde yangı gidrici etkisi olduğu saptanmıştır.
      Bağışıklık sistemi destekleyici etki: Mekanizması tam olarak bilinmemekle beraber oregano esansiyel yağının immun sistemi desteklediği saptanmıştır.
      Kanatlılarda başlıca rapor edilen etkileri

 • Sindirim sistemi düzenleyici
 • Bağışıklık sistemi kuvvetlendirici etkisi
 • Antioksidan etkisi
 • Amonyak üretimini düşürücü etkisi,
 • Mortaliteyi düşürdüğü
 • Stresten korumaya yardımcı olduğu
 • yumurta verimini artırdığı,
 • Broilerlerde yemden yararlanmayı artırıcı etkisi
  Rumen fonsiyonları üzerine etkisi:
  Oregano esansiyel yağının işkembe faaliyetlerini olumlu yönde etkilediği, metan gazı üretimini azalttığı yönünde sayısız bilimsel çalışma yapılmış ve
  metan gazını azaltıcı etkisi ile çevre üzerine olumlu etki göstereceği belirtilmiştir.
  Oregano yağı rumen florasını desteklemekte rumendeki asetik, bitürik ve propiyonik asit dengesini optimum noktada tutmaktadır. Bu etkisi ile işkembenin sindirim kapasitesini artırmaktadır.
  Oregano yağının fertiliteyi, et ve süt verimini olumlu etkilediği bilinmektedir. Bu olumlu etkinin rumen fonksiyonlarının olumlu etkileme dahil çoklu etkilerden kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
  Hayvanlara kekik yedirerek bu etkiler alınabilir mi ?
  Son zamanlarda esansiyel yağlar hakkında bilimsel bilgisi olmayan uzmanlarca olumsuz yorumlar yapılmaktadır.
  Bu yorumlardan en önemlisi esansiyel yağları çıkarmayla uğraşmak yerine direk o bitkinin yenilmesi yönündedir.
  Hayvanlara kekik yedirmenin faydasız olduğu söylenemez. Her gün düzenli taze kekik bulmakta ayrı bir zorluktur. Ancak; bilinmelidir ki; bir etken maddenin yoğun olarak, doz olarak alınması beklenen etkiyi vermektedir. Diğer taraftan 100 kg kekikten ancak 500-700 gram arasında kekik esansiyel yağı elde edilebilmektedir.
  Esansiyel yağların eski zamanlarda kullanılan otlar olduğu ve bilimsel olmadığı yönündeki iddia:
  Esansiyel yağların çok eski zamanlardan beridir kullanıldığı doğrudur. Ancak, esansiyel yağlar içerisindeki etken maddelerin etkileri ve etki mekanizmalarının çoğu bilimsel olarak kanıtlanmış iddialardır. Esansiyel yağların kullanımı tamamen bilimsel verilere dayanmaktadır.

 

Bileşimi: Egenin Oregano; %8 Oregano esansiyel yağı içerir.

Kullanımı ve dozu: Egenin Oregano Liquid

Broilerlerde: 100-250 ml/1 ton içme suyuna, Yumurtacı tavuklarda ve hindilerde: 100-200 ml/1 ton içme suyuna. Güvercin ve tavşanlarda: 2,5-3 ml/ 1lt içme suyuna.

Süt ineklerinde, Besi hayvanlarında, koyunlarda, develerde, atlarda: 200-250 ml/1 ton içme suyuna.

Buzağılarda: 100-200 ml/ 1lt içme suyuna.

Swine (genel doz): 150-250 ml/1 ton içme suyuna.

Hayvan Cinsi

, , , ,

Kullanım Amacı

,

Ürün Cinsi
Ürün Yapısı

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Egenin Oregno Liquid” için yorum yapan ilk kişi siz olun